Celkem v bazaru 87660 inzerátů, za posledních 24 hodin přidáno 2811 nových .

Sociální pracovnice / sociální pracovník s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka - Lovosice

Sociální pracovnice / sociální pracovník s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka nabídka

Přidat mezi oblíbené Datum publikace: 13.01.2018Zobrazeno: 58× / Zvýhodnit Upravit Zopakovat Smazat Nahlásit

Obrázek k inzerátu není k dispozici
Cena: 18.810 – 28.320 Kč
Jméno: Eva Rudiková
Telefon: +420 416 571 200
Lokalita: Lovosice (okr. Litoměřice)

S námi nekupujete zajíce v pytli!

  • Snižujeme riziko podvodného prodeje
  • Řidič Vás před doručením kontaktuje
  • Balík doručíme do druhého dne od vyzvednutí
  • 98% zákazníků nás doporučuje dál
Už nemusíte chodit na poštu.
Zásilku odešlete přímo z domova.
Jednoduše online na www.chytrybalik.cz

Odpovědět na inzerát

Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice / sociálního pracovníka s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka:
" koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu; osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
" zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby,
" depistážní činnost (soustavné, cílené a včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením či jinou sociální událostí v jejich přirozeném sociálním prostředí),
" plnění úkolů vyplývající z povinnosti Městského úřadu Lovosice, včetně mimořádných akcí odboru.
Předpoklady:
" státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
" plná svéprávnost
" bezúhonnost
" zdravotní způsobilost
" odborná způsobilost
Požadavky:
" Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
" řidičské oprávnění skupiny B
Dále výhodou:
" praxe v oboru
" zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činnosti v sociálních službách
Přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul
" datum a místo narození
" státní příslušnost
" místo trvalého pobytu
" číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
" datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon)
a přílohy:
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
" strukturovaný životopis
" motivační dopis
" výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 25.01.2018.
Na obálce vyznačí:
"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - sociální pracovnice/ sociální pracovník s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka".
Bližší informace poskytne kontaktní osoba.
Telefon: +420416571200

Odpovězte na inzerát pomocí e-mailu

Lokalita

41002 Lovosice , okres Litoměřice, Ústecký kraj